DNA ARCHITECTS và CỘNG SỰ

     

  • Địa chỉ     :  Nhà 43D, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
  • Hotline 1 :  012.666.80.666   | Mr Đoàn Đủ
  • Hotline 2 :  0936 496 876      | Mr Quang Nam
  • Hotline 3 : 0945 890 123       | Mr Nguyễn Công
  • E-mail      :  kientrucdna@gmail.com
  • Facebook :  facebook.com/kientrucdna